Update corona maatregelen

Wat een enorme tegenvaller voor ons allemaal.

Voorlopig mogen we de deuren van ons sportcentrum helaas nog niet openen. De verbijstering, het onbegrip en de teleurstelling was groot na de persconferentie van afgelopen woensdag.

We hebben van vele sporters zeer meelevende berichten mogen ontvangen. Dat zegt iets over de grote mate van betrokkenheid met ons sportbedrijf en de zin om ook zelf weer actief bij ons te komen sporten. Het is heel fijn om die steunende berichten te ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Inmiddels is de focus weer naar voren gericht. Samen met collega’s van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra en de brancheorganisatie NL Actief blijven we ons inzetten om aan te tonen dat veilig en verantwoord sporten bij ons écht kan.

Een uitgebreid protocol met maatregelen voor veiligheid en hygiëne is in de afrondende fase. En in de accommodatie treffen we maatregelen waarmee we de veilige afstand van 1,5 meter kunnen waarborgen. Denk daarbij aan:

  • Een duidelijk aangegeven routing in de accommodatie
  • Een beperkt aantal deelnemers in groepslessen, waarvoor een duidelijk afbakening op de mat is aangebracht.
  • Een beperkt aantal sporters in de fitnessruimte, waarbij gebruik van toestellen alleen kan met 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Een online reserveringssysteem om de bezoekersstroom in het sportcentrum en de beperkte capaciteit van groepslessen goed te stroomlijnen.
  • Aanpassingen aan het lesrooster om met een beperkte capaciteit per les toch voldoende aanbod te bewaren

Kortom, veilig en verantwoord sporten is met de juiste maatregelen en aanpassingen aan de organisatie absoluut mogelijk. Zodra er zicht is op geheel of gedeeltelijke openen van ons Sportinstituut informeren we jullie uiteraard volledig.

Zwembad activiteiten

Een lichtpuntje na de persconferentie van woensdag is dat binnenzwembaden wel spoedig open mogen gaan. In de media is gesproken over dat zwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat hier iets meer voorbereidingstijd voor nodig is. Komende dagen is onze aandacht dan ook gericht op het schrijven van richtlijnen en werkwijzen voor onze eigen accommodatie, waarbij het protocol Verantwoord Zwemmen leidend zal zijn. Dit is het landelijke protocol voor zwembaden dat sinds vrijdagmiddag 8 mei bekend gemaakt is. Uitgangspunt hierbij is optimale veiligheid van medewerkers en sporters. De gemeente zal vervolgens hier haar goedkeuring voor moeten geven.

Zodra bekend is wanneer en vooral ook ‘hoe’ de activiteiten in het zwembad opgestart gaan worden informeren wij jullie daar uiteraard direct over.

Fysiotherapie

Ander goed nieuws! Er is groen licht om paramedische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen. Dat betekent dat wij fysiotherapie en oedeemtherapie veilig en verantwoord weer gaan opstarten voor individuele behandelingen aan mensen die geen symptomen hebben als hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, koorts en/of benauwdheid. Voor vragen of het maken van een afspraak, lees hier onze werkwijze: https://www.fritsvanderwerff.nl/fysiotherapie-gaat-stapsgewijs-weer-starten/.

Tot slot, houd moed, nog even geduld en blijf vooral fit en gezond!

Sportieve groet,

Marije van der Werff

 

 

 

 

Nieuws

Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten