Preventiecentrum

Koppeling tussen huisarts en sportcentrum

Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners verwijzen steeds vaker patiënten door naar het fitnesscentrum. Een goede ontwikkeling, want mensen met overgewicht, diabetes, hersenletsel of een andere chronische aandoening kunnen door een actievere levensstijl in de regel hun gezondheid sterk verbeteren.

Keurmerk Fit!Vak Preventiecentrum

Hierbij is het echter wel belangrijk dat de patiënt de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt in het fitnesscentrum. Voor zorgprofessionals is het belangrijk te weten dat het fitnesscentrum, waarnaar wordt doorverwezen, hierin adequaat kan voorzien. Fit!vak, de brancheorganisatie voor sport- en bewegingscentra in Nederland, heeft daarom het keurmerk Fit!vak Preventiecentrum in het leven geroepen.Deze sportcentra gaan een stapje verder dan de reguliere dienstverlening en zijn optimaal ingericht om mensen met specifieke aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hersenletsel veilig en effectief te begeleiden en trainen.

Zekerheid van juiste begeleiding

Sportinstituut Frits van der Werff is een gekwalificeerd Preventiecentrum en heeft het keurmerk Fit!vak Preventiecentrum behaald. Het geeft huisartsen en andere verwijzers uit de eerstelijns zorg zo de zekerheid dat het fitnesscentrum de juiste begeleiding kan bieden en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken.

EREPS geregistreerd

Om te voldoen aan de vereisten, die worden gesteld voor het keurmerk, dient het fitnesscentrum een aantal procedures en protocollen succesvol in de bedrijfsvoering te hebben doorgevoerd. Sportinstituut Frits van der Werff voldoet aan deze eis en heeft 2 Bewegingsdeskundigen Niveau 4+ in dienst die beiden EREPS geregistreerd zijn.

Heeft u nog vragen over ons preventiecentrum? Neem contact met ons op!

Complete aanbod

Het sport aanbod bij Frits van der Werff

Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten