Privacy beleid Frits van der Werff

Sportinstituut Frits van der Werff hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Er zijn twee verschillende versies beschikbaar. Voor het sportbedrijf inclusief de aqua-activiteiten en voor onze paramedische afdeling.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportinstituut Frits van der Werff houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

U kunt hier de documenten bekijken/downloaden. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u deze per e-mail stellen via info@fritsvanderwerff.nl

Privacy Beleid Frits van der Werff

Privacy Beleid Frits van der Werff Paramedisch

 

Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten