Wij willen graag van u weten of u suggesties voor, of klachten over ons Sportinstituut heeft.

Dat is in het belang van ons Sportinstituut en onze leden.


Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten