Jubileum wens? Een donatie aan Villa Joep

Wil je ons feliciteren en verblijden met een cadeau? Dan stellen wij een donatie aan Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker, zeer op prijs.

Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. Hun genezingskans is schrikbarend laag. Het is één van de meeste agressieve vormen van kinderkanker.

65 tot 70 procent van de kinderen met de zwaarste vorm overlijdt. Villa Joep is actief sinds 2003 en wil daar verandering in brengen. Door geld in te zamelen en daarmee het onderzoek naar neuroblastoom te versnellen en de kans op genezing te vergroten.

Al vele jaren zet Sportinstituut Frits van der Werff zich in voor Villa Joep, tijdens het sportieve evenement Sport for Life dat jaarlijks in maart/april plaatsvindt.

Als je ons wilt feliciteren met het 50 jarig jubileum, dan vinden we het fantastisch als je dat doet middels een donatie aan Villa Joep. Dit kan op rekeningnummer NL24RABO 016.14.60.003 t.n.v. Frits van der Werff Sportinstituut, onder vermelding van ‘donatie Villa Joep’.

Nieuws

Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten