De medische behandeling

Oncologiefysiotherapie

Fit tijdens de medische behandeling

U bent geopereerd, ondergaat chemotherapie of wordt nog bestraald. De gevolgen van de verschillende behandelingen kunnen ingrijpend zijn. Chemotherapie zorgt voor afbraak van spierweefsel wat leidt tot verlies van spierkracht en conditie. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat training tijdens de medische behandeling van kanker verval van spierkracht en uithoudingsvermogen vermindert. Het lijkt er ook op dat negatieve bijwerkingen van de behandelingen op lange termijn, zoals vermoeidheid, minder kans krijgen door vroegtijdige training. Daarom is het zinvol om ook tijdens de medische behandelingen, voor zover mogelijk, gedoseerd en verantwoord te trainen. De diversiteit in bijwerkingen van de chemotherapie en daardoor een wisselend niveau van fitheid, maken deskundige begeleiding bij training in deze fase van de behandeling noodzakelijk.

Fysieke problemen die zich kunnen voordoen in deze fase

  • Verminderd gevoel van fitheid
  • Afname spierkracht
  • Afname conditieniveau
  • Bewegingsbeperking als gevolg van chirurgisch ingrijpen en/of radiotherapie
  • Angst voor bewegen
  • Spanningsklachten

Wat kan de oncologiefysiotherapeut voor u betekenen?

Tijdens chemotherapie is de behandeling met name gericht op bewegen en een optimaal behoud van conditie en spierkracht. De therapie kan in deze fase ook gericht zijn op behoud van mobiliteit. Een gevolg van de bestraling is het stugger worden van het onderhuids bindweefsel, stralingsfibrose. Dit kan leiden tot bewegingsbeperkingen in het bestraalde gebied. Pijn en voorzichtigheid kan soms leiden tot het niet goed durven bewegen, met het risico op inactiviteit en immobiliteit van het aangedane lichaamsdeel.  De oncologiefysiotherapeut begeleidt dan in het overwinnen van de bewegingsangst om verdergaande problemen te voorkomen.

Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten